Gizlilik ve Kullanım Şartları

Kullanım Şartları

Lütfen, www.karaaliyapimarket.com‘yu kullanmadan önce aşağıda yazılı olan Kullanım ve Gizlilik Sözleşmesi’ni dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen www.karaaliyapimarket.com sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız, bu sayfalarda yazılı kullanım ve gizlilik şartlarını peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Karaali Yapı Market Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık Ltd. Şti (Bundan sonra kısaca Karaali Yapı Market olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. www.karaaliyapimarket.com’yu ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz, değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir.

 

www.karaaliyapimarket.com herkese açık bir sitedir. Tüm müşteri ve kullanıcılar için verilen hizmetler, gelişmiş üyelik ve satış amaçlı sunulan hizmet ve ürünlerin haricinde aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir.

Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda.

1.b. Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.

1.c. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, parola gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan müşteri ve kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde müşteri ve kullanıcı, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük müşteri ve kullanıcıya aittir.

1.d. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.

1.e. Müşterinin/ Kullanıcının, Karaali Yapı Market kampanyalarının, www.karaaliyapimarket.com satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, www.karaaliyapimarket.com’ya zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi www.karaaliyapimarket.com kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının Karaali Yapı Market tarafından tespit edilmesi durumunda, www.karaaliyapimarket.com’nun kanunundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; müşterinin ve kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

 

2. İçerik Kullanımı

2.a. www.karaaliyapimarket.com’da sunulan görsel, yazısal içerik kişisel kullanım içindir. www.karaaliyapimarket.com’nun içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların seslerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya www.karaaliyapimarket.com’nun izni olmadan link vermek yasaktır.

 

3. Sorumluluklar

3.a. www.karaaliyapimarket.com’yu ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, ziyaretçi analizi ve kötü niyetli kullanımları önleyebilmek adına bazı 3. parti firmalarla (Örneğin Google Analytics ve Akismet antispam) paylaşılmaktadır. Amacımız, sitenin sizin istediğiniz özelliklerde olmasını ve site gelişimini sağlamaktır.

3.b. Müşteri ve kullanıcılar, www.karaaliyapimarket.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Marka Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile www.karaaliyapimarket.com’nun hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Müşteri, kullanıcı ve üye’ye aittir.

3.c. İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya www.karaaliyapimarket.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, www.karaaliyapimarket.com tarafından geçici veya sürekli olarak müşteri ve kullanıcının www.karaaliyapimarket.com’dan yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.

3.d. Müşteri ve kullanıcı, diğer müşteri ve ziyaretçilerin www.karaaliyapimarket.com’yu kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

3.e. Karaali Yapı Market ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Karaali Yapı Market tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden Karaali Yapı Market sorumlu tutulamaz.

3.f. Kullanıcı ve müşteriler, www.karaaliyapimarket.com’dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.

3.g. Karaali Yapı Market müşteri ve kullanıcının hesabına ait her türlü kaydı silip silmemekte serbesttir, üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

3.h. Sitenin müşteri ve kullanıcıları birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.

3.i. Aynı zamanda bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler ziyaretçilere aittir.

3.j. Karaali Yapı Market, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

3.k. Sitenin belirli yerlerinde bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.

Müşteri ve kullanıcı, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Müşteri ve kullanıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Karaali Yapı Market’un uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, www.karaaliyapimarket.com, müşteri ve kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için müşteri ve kullanıcıya aynen rücu hakkını haizdir.

 

4. Karaali Yapı Market’un Hak ve Yükümlülükleri

4.a. Karaali Yapı Market, müşteri ve kullanıcının www.karaaliyapimarket.com sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, müşteri ve kullanıcıya yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, ilgili müşteri ve kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

4.b. Karaali Yapı Market taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. www.karaaliyapimarket.com’nun her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Müşteri ve kullanıcılar işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Karaali Yapı Market, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı bağlantı altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile müşteri ve kullanıcılara bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, www.karaaliyapimarket.com’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve www.karaaliyapimarket.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri www.karaaliyapimarket.com sitesine göndermiş olan müşteri ve kullanıcının üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın Karaali Yapı Market tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

4.c. Müşteri ve kullanıcı, işbu üyelik ve kullanım koşullarını okuyup kabul ettikten sonra kendisine Karaali Yapı Market tarafından gönderilecek her türlü ticari elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda Müşteri ve kullanıcı, www.karaaliyapimarket.com tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Müşteri ve Kullanıcı’dan başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir.

Müşteri ve kullanıcı dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, Karaali Yapı Market’a çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. Karaali Yapı Market, vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip www.karaaliyapimarket.com derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir.

 

5. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

Müşteri ve kullanıcı kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

 

6. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

 

7. Tebligat Adresleri

7.a. www.karaaliyapimarket.com sitesi üyelerinden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak müşteri ve kullanıcının Karaali Yapı Market’a bildirdiği e-posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

7.a. Taraflar, mevcut epostalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski e-postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

7.a. Yine www.karaaliyapimarket.com müşteri ve kullanıcıların kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın Karaali Yapı Market tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra müşteri ve kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Müşteri ve kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Kişisel bilgilerinizin korunması ve ödeme sırasındaki güvenliğiniz bizler için çok önemlidir. Bundan dolayı bilgilerinizi titizlikle korumanın önemi ve bilinci ile ödemelerinizin gerçekleştirilmesini sağlamaktayız.

 

8. Bilgilerinizin Alınması ve Kullanımı

İstisnasız tüm müşterilerimize ait kişisel bilgiler, kati suretle gizlilik içerisinde alınmaktadır. Bununla beraber iş sürecimizin sorunsuz ilerlemesi için müşteri bilgilerimizin saklanması ve kullanımı kısmen gereklidir.

Siparişlerin en iyi şekilde karşılanması için, işin tamamlanmasına yönelik bilgiler www.karaaliyapimarket.com’da saklanır ve gerektiğinde teslimat sırasında lojistik ve kargo firmalarına aktarılır. Bunun haricinde kişisel bilgiler kesinlikle 3. şahıslara iletilmemektedir. Karaali Yapı Market müşteri bilgilerini yeni satış kampanyaları hakkında bilgi vermek, ürün ve hizmet sunumunu iyileştirmek üzere saklar ve kullanır. Ayrıca gerektiğinde anonim kullanıcı profilleri pazar araştırması için kullanılmaktadır.

 

9. Ödeme Güvenliği

Ödemenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgiler (Örnek : Kredi kart numarası) www.karaaliyapimarket.com tarafından saklanmamaktadır. Bu bilgiler anlaşmalı POS sağlayıcı kurum tarafından ilgili bankalara aktarılmaktadır. Bilgilerin aktarımı, TLS tabanlı 1024-Bit şifrelemeyle gerçekleştirilmektedir.

 

10. Bilgilerin Doğrulanması

Müşteriler www.karaaliyapimarket.com’da kendileri hakkında hangi bilgilerin saklanmış olduğunu öğrenmek için ücretsiz olarak yazılı bilgi talep edebilirler. Olası düzeltmeler, engellemeler veya bilgilerin silinmesi hakkındaki talepleriniz – yasaların öngördüğü ölçüde – derhal işleme alınmaktadır.

Bilgilerin korunması, güvenliği ve gizlilik politikalarımız hakkında Karaali Yapı Market ekibine sormak istediğiniz başka sorular olursa, her zaman info@karaaliyapimarket.com e-posta adresimizi kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

 

yukarı
Size bir kampanya haberimiz var!
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
ShopPHP E-Ticaret | v4